Krishna Janmashtami Quotes and Wishes

14 Powerful Krishna Janmashtami Quotes and Wishes

“आत्मा, न कुनै वस्तुले काटिन सक्छ, न आगोले जलाउन,न त पानीले भीजाउन, न त हावाले